SERVEI D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA EN MATÈRIA DE MIGRACIÓ I REFUGI (ATLAS)

Què és Atlas?

Atlas és un servei públic d informació bàsica i atenció especialitzada en matèria de migració i refugi.

Són destinatàries del servei les persones migrants, refugiades i sol·licitants de protecció internacional que resideixen a la Comunitat Valenciana, així com el personal professional dels serveis públics o de les entitats del tercer sector que atenen aquest col·lectiu.

El servei es presta des de tres oficines provincials, situades a Alacant, Castelló i Sueca (València), a les quals es pot accedir directament per mitjans telefònics i telemàtics, o mitjançant derivació des dels serveis públics o entitats del tercer sector especialitzades en l’atenció persones migrants i refugiades.

El Servei Atles és un servei públic titularitat de la Generalitat Valenciana, engegat per la Direcció General d’Igualtat en la Diversitat. El servei Atlas es presta a través de la modalitat dacords d’acció concertada amb entitats privades diniciativa social. En aquest cas, les entitats gestores són Fundació CEPAIM (Alacant), ACCEM (Castelló) i CEAR (València).

Prestacions.

El servei Atlas compta amb equips professionals multidisciplinaris, amb experiència i formació en migració i refugi, que ofereixen les següents prestacions de manera gratuïta:

  • Informació bàsica a les persones usuàries sobre els recursos públics i socials existents.
  • Derivació de les persones usuàries als recursos públics o privats més adequats per a l’atenció de les necessitats específiques.
  • Formació i assessorament jurídic especialitzat sobre els tràmits administratius relacionats amb els procediments de nacionalitat, estrangeria i asil a les persones usuàries i al personal professional dadministracions públiques o dentitats del tercer sector.
  • Mediació intercultural i traducció especialitzada, en casos derivats.
  • Elaboració dinformes i materials didàctics o formatius en relació amb la migració i el refugi.

Com contactar amb Atlas.

Telèfon gratuït: 900 404 403

Correu electrònic:

Horari d’atenció (dies laborals):

  • De dilluns a divendres, de 9h a 14h.
  • Dimarts i dimecres, de 15h a 19h.

Altres ajuts

CANVIA UNA VIDA AVUI

Pots fer molt en molt poc.

Dedica part del teu temps i la teva il·lusió a millorar la vida de les persones.

O ajuda’ns amb una aportació econòmica i nosaltres farem la resta.

Tu decideixes.