Emplena el formulari i nosaltres ens encarregarem de la resta.

Si vols fer un donatiu puntual pots fer una transferència o ingrés al nostre compte bancari:

IBAN ES70 3162 1299 2116 3713 2919

¡¡¡Mil gràcies!!!

CADA GEST COMPTA. CADA GEST SUMA.

De conformitat amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, Protecció de Dades de caràcter personal (d'ara endavant, LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (d'ara endavant, RDLOPD), consenteixo que les meves dades siguin incorporades a un fitxer, degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades a nom de CARITAS INTERPARROQUIAL DE BENICARLÓ, i que siguin tractades amb la finalitat de mantenir-ne una relació entre el donant i lentitat. Així mateix, declaro haver estat informat sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-me a CARITAS INTERPARROQUIAL DE BENICARLÓ al c/ SANT FRANCESC, 24 - 12.580 BENICARLÓ (CASTELLÓ).

SI ETS PERSONA FÍSICA

DELS PRIMERS 250€

ET DESGRAVARÀS EL 80%

SI ETS PERSONA FÍSICA

A PARTIR DE 250€

DESGRAVARÀS AL 40%

SI ETS PERSONA FÍSICA

SI PORTES MÉS DE 3 ANYS AMB NOSALTRES

A PARTIR DE 250€

DESGRAVARÀS AL 45%

SI ETS PERSONA JURÍDICA

ET DESGRAVARÀS EL 40%

*Límit 15% base liquidable

SI ETS PERSONA JURÍDICA

SI PORTES DONANT LA MATEIXA QUANTITAT DURANT TRES ANYS

DESGRAVARÀS AL 50%

*Límit 15% base liquidable