Projecte d’acompanyament a gent gran.

El projecte Acompanyant la nostra gent gran sorgeix com una iniciativa dedicada a abordar la problemàtica de la soledat en la gent gran. Amb l’envelliment de la població i els canvis socials, la soledat entre els adults grans s’ha convertit en un problema creixent que afecta el benestar emocional i físic.

Objectius:

El projecte Acompanyant la nostra gent gran té com a objectiu principal oferir companyia, suport emocional i activitats socials per millorar la qualitat de vida de la gent gran a la nostra comunitat.

 • Combatre la soledat i l’aïllament social de la gent gran.

 • Brindar companyia i suport emocional a través de visites regulars.

 • Fomentar la participació en activitats socials i recreatives.

 • Promoure la interacció intergeneracional per enriquir la vida de la gent gran i sensibilitzar la comunitat sobre les seves necessitats.

Activitats:

Visites de companyia:

 • Reclutament i capacitació de voluntaris compromesos i empàtics.
 • Assignació de voluntaris a persones grans segons interessos i ubicació geogràfica.
 • Visites regulars programades per passar temps de qualitat, conversar, jugar jocs de taula, llegir junts, o simplement ser-hi present per escoltar.

Tallers i activitats grupals:

 • Organització de tallers setmanals o mensuals a centres comunitaris o residències de gent gran.
 • Tallers temàtics com art, música, cuina, jardineria, exercicis suaus, etc.
 • Foment de la participació activa i la creació de llaços socials entre els participants.

Esdeveniments Especials:

 • Celebració d’esdeveniments especials com ara festes temàtiques, passejades a l’aire lliure, excursions culturals, etc.
 • Col·laboració amb altres organitzacions locals per ampliar les oportunitats de participació i diversificar les activitats oferides.

Col·laboracions i aliances:

 • Establiment d’aliances amb centres d’atenció a gent gran, residències geriàtriques, institucions educatives i organitzacions comunitàries.

 • Col·laboració amb serveis socials locals per identificar persones grans en situació de risc de soledat i brindar-los suport addicional.

Difusió i sensibilització:

 • Campanyes de sensibilització sobre la importància d’acompanyar les persones grans i els efectes negatius de la soledat en la salut i el benestar.

 • Ús de xarxes socials, mitjans de comunicació locals i esdeveniments comunitaris per difondre informació sobre el projecte i reclutar voluntaris.

Sostenibilitat i finançament:

 • Cerca de finançament a través de subvencions, donacions individuals, patrocinis corporatius i esdeveniments de recaptació de fons.

 • Exploració d’oportunitats de col·laboració amb el govern local i d’altres institucions per garantir la sostenibilitat a llarg termini del projecte.

El projecte Acompanyant la nostra gent gran es basa en el principi fonamental que tothom mereix viure una vida plena i connectada, independentment de la seva edat. Amb la teva ajuda econòmica i la participació activa de la comunitat, busquem construir un futur on la soledat entre la gent gran sigui una preocupació del passat i on la companyia i el suport siguin accessibles per a tothom.

No importa com de gran o petita sigui la teva contribució, cada donació compta.

Altres projectes

CANVIA UNA VIDA AVUI

Pots fer molt amb molt poc.

Dedica part del teu temps i il·lusió a millorar la vida de les persones.

O ajuda’ns amb una aportació econòmica i nosaltres farem la resta.

Tu decideixes.