Síria

2024-04-22T09:11:01+00:00

Síria continua sent una de les crisis més grans i complexes del món, i la seva fi encara no s'entreveu. Com a conseqüència de la crisi continuen les hostilitats, la població civil segueix patint-les greument. Els desplaçaments nous i perllongats afecten més de la meitat de la població i el desgast de la

Go to Top