La Palma

2024-04-22T09:07:47+00:00

Després d'un període de moviments sísmics (uns 20.000) que comencen l'11 de setembre. El diumenge 19 de setembre es produeix una erupció volcànica a la dorsal de Cimera Vella (Municipi del Pas) a l'illa de La Palma. Després de tres setmanes d'activitat volcànica, les bugades de lava han anat devorant al seu pas

Go to Top