Ingrés Mínim Vital (IMV)

2024-04-22T09:29:36+00:00

index INGRÉS MÍNIM VITAL (IMV) Índex: Què és l'Ingrés Mínim Vital? Beneficiaris. Requisits. Acreditació dels requisits. Quanties. Pagament. Obligacions de les persones beneficiàries. Reintegrament de les prestacions percebudes indegudament. Durada. Preguntes freqüents. queesimv Què és l'Ingrés Mínim Vital? L'Ingrés Mínim Vital és una prestació adreçada a prevenir el

Go to Top