Emplena el formulari i nosaltres ens encarregarem de la resta.

Si vols realitzar un donatiu puntual pots fer una transferència o ingrés al nostre compte bancari:

IBAN ES70 3162 1299 2116 3713 2919

¡¡¡Mil gràcies!!!

CADA GEST COMPTA. CADA GEST SUMA.

  De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, Protecció de Dades de caràcter personal (d'ara endavant, LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant, RDLOPD), consenteixo que les meves dades siguin incorporades a un fitxer, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de dades a nom de CARITAS INTERPARROQUIAL DE BENICARLÓ, i que siguin tractades amb la finalitat de mantenir una relació entre el donant i l'entitat. Així mateix declaro haver estat informat sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-me a CARITAS INTERPARROQUIAL DE BENICARLÓ al c / SANT FRANCESC, 24-12.580 BENICARLÓ (CASTELLÓ).

  ACCEPTO ELS TERMES (obligatori)

  DELS PRIMERS 150€

  ET DESGRAVARÀS EL 80%

  A PARTIR DE 150€

  DESGRAVARÀS AL 35%

  SI PORTES MÉS DE 3 ANYS AMB NOSALTRES

  A PARTIR DE 150€

  DESGRAVARÀS AL 40%