Project Description

index

AJUDA 200€

queesimv

En què consisteix l’ajuda de 200€?

L’ajuda consisteix en un pagament únic que pretén proporcionar a les llars més vulnerables un ingrés extra davant d’una pujada de preus que s’ha fet imparable els últims mesos.

beneficiariosimv

Beneficiaris

 • Persones físiques que duguin a terme una activitat per compte propi o aliè i estiguin en actiu i donats d’alta en seguretat social.
 • Persones aturades inscrites a l’oficina d’ocupació (tant si en són beneficiaris com si no de prestació o subsidi de desocupació).

requisitosimv

Condicions

 • Ingressos inferiors a 14.000 euros anuals i patrimoni inferior a 43.196,40 euros anuals.
 • Residència legal i efectiva d’un any anterior.

ATENCIÓ: queden excloses (una vegada més) d’aquesta prestació d’emergència totes les persones estrangeres en situació irregular, així com aquelles que no hagin complert l’any de residència regular.

 • Es farà de manera conjunta considerant totes les persones que resideixin amb el beneficiari en un mateix domicili a data 1 de gener de 2022. Units per matrimoni o relació d’afectivitat anàloga amb almenys dos anys d’antelació. Si és parentiu, fins al tercer grau (a més de guarda amb fins d’adopció o acolliment familiar permanent).
 • El càlcul dingressos i patrimoni es farà seguint la normativa de lMV.

acreditacionimv

Exclusions previstes

 • Perceptors de lingrés mínim vital.
 • Perceptors de pensions (jubilació, incapacitat, viduïtat…) reconegudes per la seguretat social, classes passives (funcionaris públics de l’estat), o mutualitats professionals alternatives, després d’haver optat el treballador, a un sistema diferent del RETA.

cuantiasimv

Sol·licitud i procediment

 • S’ha de presentar a la Seu Electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
 • Han d’establir un formulari electrònic per fer-ho.
 • S’ha de posar un compte bancari per a l’abonament.
 • Data límit de presentació: 30 de setembre de 2022
 • Si en 3 mesos no hem rebut la transferència s’entén desestimada.

ATENCIÓ: aquesta mesura pot tenir les mateixes dificultats que l’IMV quant a còmput d’ingressos i patrimoni, tramitació en línia i necessitat de compte bancari.